Yalova ili , Termal ilçesi , Akköy Köyü ,pafta:G22D14B3A,ada:314,parseller: 153, 154, 155, 156,157 ,158,159 sayılı taşınmazlarda masrafları taşınmaz sahiplerince karşılanmak kaydıyla 13.06.2003 tarihinde onanan Termal Akköy imar Planında konut alanı olarak planlanarak tarım dışı kullanıma ayrılan alanda 3194 sayılı imar Kanununun 18. maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılması konulu