EVLİLİK MÜRAACATI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
1- Evlilik müracaatları ikamet edilen ilin Belediye Evlendirme Memurluğu’ na yapılır.
2- Nüfus Cüzdan Asılları
3- Evlenme Ehliyet belgesi
4- 4’er adet fotoğraf (6 ayı geçmemiş aynı poz)
5- Resimli Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden Alınacak)
6- Evlenecek kişilerin şahsen müracaatı
NİKÂH BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Uçhisar dışından gelen nikâhlar için Belediyemizden 15 gün önceden randevu alınması gerekmektedir.
1- NÜFUS CÜZDANI: Müracaat sırasında Nüfus Cüzdanlarının ASLI getirilecektir. Resimsiz Nüfus Cüzdanı kabul edilmeyecektir.
2- SAĞLIK RAPORU: Medeni Kanunun 136. Maddesi gereği 1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ nun 123 ve 124. Maddelerinde belirtilen çiftlerin evlenmeye engel bulaşıcı hastalığı bulunmadığını gösterir kan testleri (Hepatit B-C, Frengi, Akdeniz Anemisi ve AIDS) Belediyemizdeki matbu formlar doldurulup rapor haline getirilecektir. Sağlık Ocağından onaylatılıp gönderilecektir.
EK BİLGİLER
EVLENME YAŞI: 18 yaşını doldurup 19 yaşından gün almış herkes başka bir kimsenin rıza iznine bağlı olmaksızın evlenebilirler.
YAŞI KÜÇÜK OLANLAR:
1- 17 yaşını doldurmuş olup 18 yaşından gün almış erkek veya bayan, Anne-Baba veya vasi izin belgesiyle evlenebilirler. (Beyanda yasal temsilcinin izni bölümüne Anne-Baba veya vasinin imzası ile adı soyadı yazılacak. Anne-Baba dan biri ölmüş ise ölümü nüfus kaydı ile belgelenecektir.
2- 16 yaşını doldurmuş erkek veya bayanın evlenebilmesi için mahkeme kararı getirmesi gerekmektedir.
Evlilikten sonra önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenler, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’ nun 187. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüze verilen 2 adet dilekçeyi doldurup imzalaması gerekmektedir.
YABANCI UYRUKLU: Bağlı bulunduğu konsolosluktan alacağı Türkçe bekârlık belgesini (Çok dilli ve Apostille belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığı’ na tasdik ettirecektir. Çiftler Türkçe bilmiyorsa müracaat anında ve nikâhta tercüman bulundurmak zorundadırlar.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN EVLENME MÜRACAATI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
1- Evlenme Ehliyet belgesi
a. Kendi ülkesinden getirecek ise uluslararası (Çok dilli) olacak
b. Türkiye’ deki büyükelçiliğinden alacak ise Ankara’ da Dışişleri bakanlığına onay yaptıracak ve hangi ilde ise o ilin Valiliğine onay (aposit) yaptıracak.
2- Doğum belgesi (Uluslararası veya noterden Türkçe çevirisi olacak)
3- Pasaport (Noterden Türkçe çevirisi olacak)
4- Adet fotoğraf (6 ayı geçmemiş ve aynı poz olacak)
5- Aile Hekimliğinden resimli Sağlık Raporu.
6- Evlenecek kişilerin şahsen müracaatı.