TERMAL BELEDİYESİ  

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ  

  1. Genel Bilgiler 

Bu Çerez Aydınlatma Metni, internet sitemizde (https://termal.bel.tr) kullanılan çerezler konusunda site ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.   

Çerez: bir internet sitesi ziyaret edildiği zaman tarayıcılardaki kullanıcıların depolandığı küçük dosyalardır. Tarayıcı, kişilerin internet sitesi üzerinde etkinliklerini geçmişinde kayıt tutar. Bu sayede internet sitesinin bir sonraki ziyaret edilişinde bu bilgiler sunucuya geri gönderilerek internet sitesine giriş yapılan cihaz otomatik olarak tanınır.  

  

  1. İnternet Sitemizde Hangi Çerezleri Ne İçin Kullanmaktayız? 

  
ÇEREZ TÜRÜ  

  
ÇEREZ İSMİ  

  
ÇEREZİN KULLANIM AMACI  

BİRİNCİ TARAF/ÜÇÜNCÜ TARAF  

  

Analitik Çerezler  

CONSENT 

Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir.(Örneğin: Sitemizin kaç kere açıldığı, sitemizin hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu)  

 ÜÇÜNCÜ TARAF 

NID 

PREF 

VISITOR_INFO1_LIVE 

YSC 

Zorunlu Çerezler  

PHPSESSID 

İnternet sitesinin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir.  

 BİRİNCİ TARAF 

laravel_session 

token 

  

  

  1. Çerezlerin Aktarım Durumu 

Kullanmış olduğumuz token çerezini herhangi bir form veya veri göndermeniz durumunda size özel benzersiz ve geçici olarak bir kod oluşturup sunucumuza aktarmaktayız.  

  

Ç. Çerezleri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?  

Çerezler, internet sitemizi ziyaretiniz sırasında elektronik ortamda toplanmaktadır. Zorunlu çerezlerin toplanmasının hukuki sebebi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır. Zorunlu çerezler dışındaki çerezlerin toplanmasının hukuki sebebi ise m. 5/1 ilgili kişinin açık rızasıdır.  

  

  1. Çerez Tercihlerinin Değiştirilmesi 

Tarayıcınızın Gizlilik Tercih Paneli üzerinden çerez tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.  

  

  1. E. İlgili Kişinin Hakları 

İlgili kişi olarak KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilirsiniz.   

  1. F. Veri Sorumlusunun Kimliği 

Adı : Termal Belediyesi  

Adres : Gökçedere, Atatürk Cad. 7/A, 77400, Termal/Yalova  

Telefon : 0226 675 70 79 – 0226 675 73 36