İMAR DURUMU MÜRAACATLARİNDA GEREKLİ BELGELER

 • Dilekçe
 • Tapu Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Kadastrodan alınmış koordinatlı aplikasyon krokisi

  YAPI İNŞAAT RUHSATI MÜRAACATLARINDA GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru Dosyası, (Tapu fotokopisi, imar durumu koordinatlı kroki,bina aplikasyon tutanağı,arsanın son halinin fotoğrafı, Projeler, Yapı Denetim Evrakları)
  • Müteahhit Evrakları
  • TUS Evraklar

   YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN) MÜRAACATLARINDA GEREKLİ BELGELER

   • Bina işli krokisi, beton analiz sonuçları, demir analiz sonuçları
   • Yapı Denetim Firması Teknik Raporu (proje mühendislerinden teknik rapor)
   • İlgili kurumu kuruşlardan borcu olmadığına dair yazılar (SSK, Vergi Dairesi)

    İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ MÜRAACATLARINDA GEREKLİ BELGELER

    • Dilekçe
    • Tapu
    • Nüfus cüzdanı fotokopisi
    • Tadilat harcı makbuzu
    • Plan tadilatının yapıldığı parsele ait imar-inşaat şeklini gösterir imar durumu (son 1 sene içinde alınmış olması gerekiyor)
    • Plan tadilatının etkilediği diğer parsel maliklerinin noter tasdikli muvafakat nameleri
    • Gerekli kurum görüşleri
    • Plan tadilatı gerekçeli rapor
    • Plan tadilatı örneği (5 takım ) ve sayısalı
    • Tadilatın içerdiği alanın birkaç cepheden çekilmiş fotoğrafı

    İmar Planına Askı Süresinde İtiraz;

    • İmar planının onaylandığı tarihten itibaren ilgili, 30 gün içerisinde itiraz edebilir.

    Bu konuda yapılacak işlemler;

    • Tapu ve çap (Tapu Müdürlüğü'nden)
    • Gerekli itiraz raporu ve dilekçe örneği
    • Varsa plan teklifi