SORUMLU OLDUĞUMUZ EYLEMLER

Yalova İli Termal İlçesi Akköy Köyünde Afete Maruz Bölgede yapılaşma ve ikameti engellemeye yönelik çalışmalar yapılması.

Riskli alan olarak belirlenen ancak afete maruz bölge çalışmaları devam eden alanlarda yapılaşmanın denetlenmesi.

Afete maruz bölge alanlarda var olan yapıların tespit edilip ilgili kurumca yapılacak program dâhilinde tahliye edilmesi ve gerekirse yıkılması.

Belediye Mücavir alanlarında daha önce taşkın afeti yaşanmış ve yine yaşanması muhtemel alanlarda yapılaşmanın denetlenmesi.

Belediye mücavir alanlarında düzenli olarak denetim yapılması, kaçak yapının önlenmesi.

Belediye mücavir alanlarındaki köprü ve menfezlerin denetlenmesi.

İlgili Belediyenin imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütler sonrası hazırlanmış yerleşime uygunluk haritalarına göre yerleşime izin vermeleri gerekmektedir. Bu konuda Kaymakamlıklara gerekli bilgilendirme yapılması.

Sorumluluk alanında kanalizasyon ve içme suyu hatlarının incelenerek afet risklerine karşı hazır hale getirilmesi.

Uygun olan parkların, afet parkları hâline getirilmesi.

Sorumluluk alanlarında Su kayıp kaçaklarının önlenmesine yönelik çalışmalar.

Kurumun yetkin personel sayısının artırılması.

İlgili kurumların araç gereç kapasitelerinin artırılması.