SUNUŞ

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde;Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları,finansman durumu,ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir.

    Söz konusu düzenlemenin amacı,kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonun gerçekleştirilmesidir.Bu amaçlara ulaşılması,idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda;Belediyemizin 2019 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentiler ve hedeflerin yer aldığı “Termal Belediye Başkanlığı 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak tüm kamuoyuna sunulmuş olup,belediyemize ve halkımıza faydalı olmasını dilerim.