Yalova İli, Termal ilçesi, Gökçedere Mahallesi, pafta G22D14D3B, Ada:104, Parsel:10,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30 sayılı taşınmazlarda 11.11.2019 tarihinde onaylı Termal Turizm Merkezi Uygulama İmar Planına ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre resen arsa ve arazi düzenlemesi yapılması konulu,