FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımlamaları

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ (03/09/2014 TARİH VE 114 SAYILI MECLİS KARARI İLE DEĞİŞTİRİLDİ)

Madde 12- Fenİşleri Müdürü, Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olarak aşağıdaki görevleri yapar ;

a) Belediye Başkanı adına veya birimin görev ve sorumluluğuna giren konularda kurum içi veya kurum dışı yazılar yazmak veya yazılan yazılara cevap vermek.

b) Müdürlükle ilgili evrakların dosyalama, yazışma işlemlerini düzenli olarak yürütmek ve takibini ve arşivlemesini yapmak.

c)Belediyenin mülkü olan veya Belediyenin hükmü tasarrufu altında bulunan yerlerde 5 yıllık yatırım programı hazırlamak

d)Yıllık plan dahilinde müdürlükçe hazırlanması gereken konularda program, proje, fizibilite etüdü yapmak.

e)İmar Planına uygun açılacak yeni yolların proje, keşif ve ön hazırlıklarını yapmak; kamulaştırmalar için İmar ve Planlama Müdürlüğüne bilgi vermek.

f)Müdürlük çalışmaları dahilindeki konularda ihale dosyası hazırlamak ve doğrudan temin usulü ile alınacak mal ve hizmetlerin teminini sağlamak.

g)Kent içinde alt ve üst yapı ile ilgili belediye dışında çalışma yapan kurum ve kuruluşlara, çalışmaları sırasında kontrolörler aracılığı ile gözcülük yapmak yol göstermek ve çalışmaları kontrol etmek.

h)Proje uygulamalarında asfalt, beton, parke vb yapım işlerini gerçekleştirmek.

i)Mevcut uygulamaların bakım, tamir çalışmalarını yapmak ve takip etmek.

j)Günlük iş programına uygun alt personel iş dağılımını yapmak ve kontrol etmek kolaylaştırıcılık yapmak.

k)Müdürlük büro malzemelerinin kullanımını, kontrolünü yapmak, gereksinimleri tespit ederek gidermek.

l) Belediye Başkanı ve ilgili Başkan Yardımcısının vereceği diğer  görevleri yapmak