MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI HK.

İ L A N
TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 11.Mayıs.2022 Çarşamba günü saat 14.00’te belediye meclis salonunda OLAĞAN toplanacaktır.
Keyfiyet 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden ilan olunur.


H.Sinan ACAR
Belediye Başkanı

11.05.2022 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. İlçe Trafik Akışının Düzenlenmesi,
2. Kesin Hesapların Görüşülmesi.