EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİSİ HK.

İ L A N
TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.Eylül.2021 Pazartesi günü saat 14.00’da belediye meclis salonunda OLAĞAN toplanacaktır.
Keyfiyet 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden ilan olunur.


06.09.2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Sokak İsim Değişikliği Talebi,
2- Sokak İsim Değişikliği Talebi