ARALIK AYI OLAĞAN MECLİSİ H.K.

İ L A N
TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.Aralık.2021 Pazartesi günü saat 14.00’da belediye meclis salonunda OLAĞAN toplanacaktır.
Keyfiyet 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden ilan olunur.

06.12.2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Yalova İli Termal İlçesi Akköy Köyü pafta :G22D15D1D,ada:325,parsel:57 sayılı taşınmazda taşınmaz sahibinin kendi parseli içinde hazırlatmış olduğu 77208362 teklif , UİP-77445877 PİN numaralı imar planı değişikliği konusu,
2- Yalova İli,Termal İlçesi, Yenimahalle Köyü,G22D15D1D pafta,103 ada,40 parsel sayılı taşınmazda;3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi ve tescil işlemleri için masrafları taşınmaz sahiplerince karşılanmak üzere 3194 sayılı imar kanununun 44/j maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkındaki yönetmelik uyarınca yeterliliği olduğu bilinen Seltaş Mühendislik San.Ve Tic. Ltd. Şti.ni temsilen Harita Mühendisi Habil Demirci’e yetki verilmesi, bahsi geçen ada ve parsellerin tapu kütüğüne ”imar uygulamasına alınmıştır ”şerhinin tesis edilmesi, ilgili parsellerin tapu kayıtlarının çıkarılması ve ekte sunulan planda görülen imar uygulama düzenleme sınırının onaylanması konusu,
3- İller Bankasından Hibe ve Kredi talebimizin güncellenmesi konusu,
4- Belediyemiz Norm Kadrolarında Derece Tıkanıklığının giderilmesi,
5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kurulması
6- S.S.Termal Birlik Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ‘ ne kayıtlı bulunan 05 no lu hisse numaralı Barış GEVİNÇ hissesini Ataberk ÇOK ‘ a devretmesi konusu,