NİSAN AYI OLAĞAN MECLİSİ HK.

NİSAN AYI OLAĞAN MECLİSİ HK.

İ L A N
TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.Nisan.2021 Pazartesi günü saat 14.00’de belediye meclis salonunda OLAĞAN toplanacaktır.
Keyfiyet 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden ilan olunur.


05.04.2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- 1. Ve 2. Belediye Başkan Vekili Seçimi
2- Plan ve Bütçe Komisyon Seçimi
3- İmar Komisyon Seçimi
4- Encümen Üye Seçimi
5- Faaliyet Raporlarının Görüşülmesi
6- Denetim Raporlarının Görüşülmesi
7- Sokak İsim Değişikliği
8- Termal İlçesi Akköy köyünde ada: 495 ,ada:309 ,ada:410 sayı Sınır Düzenlenmesi Yapılması