ÜÇ AZİZELERİN TARİHÇESİ

Termal’de yaşadığı bilinen Menedora,Metredora ve Nymphodora adlı Üç kızkardeş,Termal hamamları civarındaki tepelerden birine çekilerek burada ibadetle meşgul oldular.Sıcak sulara gelen hastaları iyleştirdikleri için ünleri günden güne yayılan kızkardşlerin hıristiyan olamaları dönemin Bizans valisi Fronto’yu rahatsız etti.Kızların hıristiyanlığı terktmesini isteyen vali 3 kızkardeşe işkence yaparak4.yüzyılın 1. yarısında idam ettirdi.Efsaneye göre gençkızların işkence ve diri diri yakılmaları esnasında hiç tepki vermedikleri anlatılıyor. Daha sonra 3 kızkardeşe hıristiyanlar tarafından 3 Azize adı verildi ve kutsal sayıldı.
Her yıl Vatikan’da 10 Eylül günü saat 10:09 da Üç Azizeler’i anma etkimliği düzenleniyor. Ayrıca burası Hıristiyan dini açısından hac niteliği taşıyor.