Tarihsel bulgulara göre ‘Son Bizans’ dönemine ait olan bu Delhiz 1932 A.Müfit Mansel tarafından ortaya çıkarılmıştır. Mansel,bu Dehliz’in ne olduğunu tam olarak ortaya koyamamıştır. Patrikhane belgelerinde ise bir kiliseden söz edilmektedir. Ancak yeri bilinmemektedir. Dehliz yamaca yaslanmış yarım daire şeklindedir.Dehlizin önünde 4 tane sütün vardır.Sütün başlıkları üzerinde İmparator 2.Justinos ile karısı Sophia’nın monoğramları bulunmaktadır. Dehlizin o devirlerde sıcak suların koruyucusu Perilerin hoşnutsuzluğunu kazanmak için yapıldığı ve hastaların mabet uykusuna veya günah çıkartma yeri olduğu söylenir. Diğer bir rivayet ise Cüzzamlı Sophia (Sophia-Larva)imparator kocasıyla buraya gelip hastalığına şifa aramak için perilere adak adadığı şeklindedir. Bazı tarihçiler ise bu dehlizin daha önce banyo olduğu nu ve daha sonra buranın Kiliseye (Arhangelos)çevrildiğini yazmaktadır.