Turizmin tesisiz olmayacağını Turizm işletme belgeli tesis sayısının artması  gerektiğini 2004 yılında seçildiğimizden itibaren ilçemizin tek geçim kaynağının geçerli ticari sektörün sadece ve sadece turizm olduğunu turizminde çeşitli kollarında faaliyet gösterilmesi gerektiğini tespit ettim. Bu sebeple 16 Aralık 2006 tarihinde ilçemizin turizm merkezi olmasını Bakanlar Kurulu kararıyla teşvik kanunu kapsamına alınmasına vesile oldum. Yaklaşık 7000 yatak kapasitesi olan ilçemizde düzenli yatak sayısının şu an için 2000’e çıkardık daha da artmasını sağlamak için gerekli alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı başlattık.

Turizmi Termal’de 4 ana başlıkta işlemekteyiz.1-Sağlık Turizmi2-Spor Turizmi3-Doğa Turizmi 4- İnanç Turizmi hatta 5.sinide ekleyebiliriz Eğitim turizmi.

Termal İstanbul,Bursa,Kocaeli,Sakarya arasında bulunan tek sakladığımız YEŞİL BAHÇE’dir. Ekonomisi, gelir  ve kültür seviyesi açısından Türkiye’nin en gelişmiş bu bölgelerine sadece 1 saat mesafede yer almaktadır.Yalova aslında İstanbul’un 2. Anadolu Yakasıdır. İzmit köprüsünün İzmit körfezinde yapılmasıyla Yalova ve Termal İstanbul’un nüfusundan ve ticaretinden çok faydalanacaktır.

Termal bir dünya mirasıdır.Sadece Termallilerin ve Yalovalıların değildir.Bütün insanlığın kullanımına açıktır.Doğası,kaplıcaları,huzuru,temiz havası,yeşili kaliteli insan yapısı ile Güney Marmara ‘daki en önemli turizm merkezi olarak ve potansiyelini artırarak ilerlemektedir.Eski Roma,Bizans, Selçuklu,Osmanlı da Termal hep beşeriyetin kaplıca ve doğa anlamında kullanıldığı yer olmuş Türkiye Cumhuriyeti döneminde de ilelebet bu görevine devam edecektir.

1911 yılında Dünya Kaplıca Suları arasında yapılan yarışma İtalya Roma da yapılmış ve Yalova Termal Kaplıca suyumuz Altın Madalya almıştır. Dünyanın tek altın madalyalı kaplıca suyudur.

2004 yılına kadar sadece kaplıcalar bölgesinde kullanılan Termal su 2004 yılından itibaren ilçemizin tüm özel otel,motel ve turistik tesislerine tarafımızdan kullandırılmaktadır.Elektrik enerjisi, katı atık yönetimi,sıvı atık yönetimi,ulaşım ve haberleşme imkanları 21.yüzyıl Turizm anlayışı içinde ilçemizde ele alınmış ve uygulanmış ve uygulanmaya devam etmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte hazırladığımız 1700 dönüm Turizm tesis alanı ve Sağlık turizm tesis alanı çok yakında Türkiye ve dünyadaki Turizm yatırımcılarının tahsisine açılacak olup hem Güney Marmara’nın hem de Türkiye’nin en büyük Turistik tesislerinin bir arada olduğu turizm alanı olacaktır.   

Evliya Çelebi seyahatnamesinde ;( Karayalvaçoğlunda (Yalova) ineceksiniz,Güney Batıya doğru gideceksiniz,çiçekli bahçelerden geçeceksiniz sıcak suları içeceksiniz)dediği gibi tüm okurlarımızı Termalimize şifalı kaplıcalarımıza bekliyoruz.

Termal Belediye Başkanı İsmail Atik Termal Belediye Spor Kurucusu ve Başkanıdır.Ayrıca geçen yıl 23 oyla seçimi kazanıp Yalova Turizm Birlik Başkanlığı görevini başarıyla kazanıp devam ettirmektedir.


Yalova Termal İlçesinde bulunan  Termal Stadı, Pe-Ba 55 mm Premium Grass sisteminin uygulandığı başka bir saha olarak Pe-Ba'nın önemli referanslar arasında yer alıyor. Çevresindeki doğal yeşil örtüyle uyumlu olarak düzenlenen saha, FIFA Recommended 1 Star olması nedeniyle de sporcular ve spor kulüpleri tarafından tercih ediliyor

Yalova’nın turizmi ile ilgili özellikle Termal ilçesinde önemli mesafeler kat edildi  “Geldiğimiz nokta itibari ile mevcut tesislerin yanı sıra şu anda yapılmakta olan ve bundan sonra yapılacak olan tesisleri de görüyoruz. Bunların hepsi bize gurur veriyor. Kendi doğduğumuz yere bu noktada hizmet vermek bana gurur veriyor.

Hali hazırda Termal’de 3 tane yıldızlı otelimiz var.  Anayasanın ilk maddelerini yazıyoruz. Bu tesisler olduktan sonra bunları gezi yolları ile çocuk parkları ile oyun alanları ile düzenli yeşil alanlarla pekiştirdiğimiz zaman buraya gelen misafirlerimizin önemli miktarda sayısı artacaktır.

2014 yılında bizim hedefimiz 1 milyon, Geçen yıl 430 bindi gecelememiz, bu rakamı çok rahatlıkla geçeceğiz. Bizim hedefimiz 400 bini 1 milyon yapmak ama herhalde 700 bin 800 binlere kadar çıkacağız. İlerleyen zamanda durum bunu gösteriyor.

Bundan yaklaşık 60 yıl önce, o zaman ki adıyla henüz birbirinden Gökçedere ve Üvezpınar olarak ayrılmamış olan Termal köyü sakinleri, içme suyu ihtiyaçlarını çözebilmek için çare ararlar. Aralarında para toplayarak hem içme suyu ihtiyacını karşılamak hem de taşkın riskini ortadan kaldırmak isteyen köylüler, Termal Kaplıca İşletme İdaresi’nin de desteğini alarak, kaplıca tesislerinin yukarısında İsmail Deresi üzerine bir baraj yaptırırlar.Haritalarda dahi gözükmeyen baraj, yıllar sonra yeniden su tutmaya başlamaktadır. Kendisinden de yaşça büyük barajı yeniden çalışır hale getirmek için kolları sıvadık“1950’li yıllarda köylülerin aralarında para toplayarak yaptırdıkları Yalova’nın en eski barajı olan Termal Barajı’nı yeniden çalışır hale getirmek üzere  Temizlik çalışmalarının ardından barajın yaklaşık 1 milyon m3 su toplayabileceğini tahmin ediyoruz” dedi. Barajdan elde edilecek su Gökçedere ve Üvezpınar köylerinin içme ve sulama suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır.

1-Atalarımızdan bize miras kalan ve İlimizin değerine değer katan “Yalova Termal Turizm Merkezi içinde yer alan 1082000 m2 alanlı I. Ve III.Derece Doğal Sit,III.Derece Arkeolojik Sit ve Tarihi Sit Alanı”niteliğinde olan 397 parsel sayılı Yalova Termal Kaplıcalarını içeren Koruma Amaçlı İmar Planı bitirilerek tesisler mevcut ve tarihi geçmişleriyle tescil edilmişlerdir.Bu sayede tesisler bünyesinde yapılacak her çalışma Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Denetiminde yapılabilecek olup zaman içinde yapılabilecek keyfi uygulamaların önüne geçilmiştir.

2-Kuruluşundan bu güne herhangi bir koruma ve kollama önlemi olmayan İlimizin tek içme suyu amaçlı barajı olan Gökçe Barajının koruma ve kollama dengelerini sağlayan “Su Kirliliği Kontrolü yönetmeliği”içeriğinde gökçe Barajının koruma kuralları Ülkemizde ilk ve örnek olacak bir proje ile bitirilmiştir.

3-Termal Turizm Merkezi sınırları Bakanlar Kurulunun16.12.2006 tarihli kararı ile genişletilmiştir.Bu belirlenen sınırlar içinde Turizm Merkezi İmar Planlarının yapım çalışmaları tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uygun görüşleri,halihazır harita çalışmaları,jeolojik etüt çalışmaları bitirilerek 1/25000 ölçekli Termal Turizm Merkez Çevre Düzeni Planı bitirilmiştir.Bu Çevre Düzeni Planı bünyesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları 19/04/2013 te Kültür ve Turizm Bakanlığınca bitirilmiştir.

4-İlçemizin turizm potansiyelinin gelişimini de göz önüne alarak mevcut iki adet toplam 18 lt/sn kapasiteli kaplıca suyu pompalarımıza iki adet sondaj ile 90 lt/sn kapasite daha eklenmiştir.İlçe merkezimizde mevcut tesislerde günümüz itibarı ile yaklaşık ortalama 10 lt/sn. Kaplıca suyu kullanıldığı düşünüldüğünde ulaşılan kapasitenin büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır.

5-Termal Turizm Merkezi sınırları içinde yapılacak olan yeni tesislerde kaplıca suyu sorununun olmaması için gerekirse alternatif sondajlar yapmak amacıyla 1200 hektar alanın kaplıca suyu arama ruhsatı Belediyemiz adına alınmıştır.

6-Kaplıca suyu dağıtımında enerji maliyetini düşürmek,oluşabilecek anlık arızalarda su dağıtımında kesinti yapmamak ve daha kaliteli dağıtım yapmak amacı ile 1000 m3 kapasiteli kaplıca suyu toplama ve dağıtım deposu yapıldı.

7-İlçemizin mevcut olan içme ve kullanma suyu şebekesine ilave olarak Gökçe Barajından 15 lt/sn arıtılmış su aldık ve bu suyun isale hattı ve pompa tesislerini bitirerek İlçe merkezimizde daha kaliteli su kullanımını sağladık. Bu sayede Akköy ve Yenimahalle köylerimizin su ihtiyacında giderilmesine katkıda bulunulmuştur.

8-İlçemizde Turizimin daha iyi yapılabilmesi hava kirliliğini gidermek ve kaliteli ısınma ihtiyacının giderilmesi için doğalgaz çalışmalarını bitirilmiştir.

9-YASKİ kanalizasyon birliğine üye olarak tüm atık sularımızın bu tesis aracılığı ile arıtılarak atılmasını sağladık.

10-İlçemizde turizmin gelişmesi için yaptığımız altyapı ve üstyapı çalışmaları yanında planlama çalışmalarımızın da etkisiyle var olan 1 adet yıldızlı otel sayımız 7’ye çıkmış olup yapımı devam eden ve önümüzdeki sezona yetişecek 3 adet tesis mevcuttur.Bu durum kaliteli hizmeti getirdiğinden gelen turistin de kalitesinin artmasına neden olmuştur.Bu sayede mevcut turizm tesislerimizde kendi içlerinde rekabete cevap verebilmek için günümüz turizm konseptine uygun modernizasyona gitmektedirler.Geçmişte yazlık turizm ve yabancı turist olarak ta sadece arapları içeren turizm yapısı bu sayede 12 aya çıkmış ve yerli ve yabancı turist çeşitliliğide artmıştır.

11-İlçemiz dahilinde tesislerin artması ve bu artışın devam edeceği nedeni ie yaz aylarında yaşanması muhtemel su sıkıntısını gidermek için Termal Göletinin temizliği yapılmış ve Ferhat Suyunun rehabilitasyonunun da bitirilmesiyle önemli bir su kaynağı yaratılmıştır.

=TERMAL EŞİTTİR TURİZM=